Expositie 'Van Akker tot Bakker'

In de tentoonstelling is er ruim aandacht voor de oorsprong van brood: akkerbouw met de verschillende graansoorten. Het proces wordt volledig gevolgd en uiteindelijk komen de bezoekers daar waar vrijwel iedereen dagelijks komt: bij de bakker. Dan komt ook de rijke bakkersgeschiedenis van Zwartsluis tot leven.

In de nieuwe expositie staat de weg die het graan aflegt tot bij de bakker centraal. En dat door de eeuwen heen. Dat laatste mag ruim worden genomen, want het verhaal begint bij de hunebedbouwers. Toen deze zich gingen settelen ontstond de eerste vorm van landbouw. Wilde granen werd verbouwd. In ‘Van Akker tot Bakker’ wordt de ontwikkeling van deze vorm van landbouw gevolgd. Van het zaaien en oogsten met de hand, via paard en wagen richting industriële revolutie. Om te eindigen bij de moderne wijze van akkerbouw, waarbij anno 2019 zelfs drones worden toegepast.

Graan werd in Zwartsluis gemalen in de plaatselijke molen ‘Eben Haezer’, die in 1729 werd gebouwd. Na 1900 verdwijnt de molen langzaam uit beeld, verdwijnt letterlijk in een graansilo en de laatste resten verdwijnen als op de locatie aan de Molenstraat een supermarkt met woningen wordt gebouwd. In een akte uit 1749 staat vermeld dat in Swartesluys 13 bakkers zijn. Zij verklaren ook gemachtigd te zijn door hun collega’s, de bakkers aan de Nye Sluys en in ’t Buyten Quartier. Opmerkelijk is dat in de loop van de 20ste eeuw dat aantal ongeveer gelijk blijft: acht bakkers in het centrum, vier aan de Nieuwe Sluis en zes in het Buitenkwartier. Maar er waren, net als in 2019, ook andere verkooppunten; broodventers zonder eigen bakkerij en later de ‘supers’, zoals Zijlstra en de VIVO. Op een gegeven moment telde Zwartsluis 18 bakkers op 3500 inwoners. Deze boeiende geschiedenis vormt een belangrijk onderdeel van de expositie. Er is veel oud bakkersmateriaal ingebracht voor deze expositie, veelal welwillend in bruikleen gegeven door nazaten en familie van de bakkers.

Artikel aangepast op Vrijdag 29 maart 2019.

iconHerleef de geschiedenis

De geschiedenis van ons pittoreske dorp brengt ons terug naar eind 14de eeuw. Toen was in een rechterlijk stuk sprake van een stuk land, gelegen bij “der Swarten Sluys”.

Hoe Zwartsluis zich in ruim zes eeuwen van enkel een strategische locatie tot begeerd watersportdorp ontpopte? Dat smeuïge verhaal laten we graag over aan onze enthousiaste mensen van Historische vereniging.

Ervaar het

iconOver Zwartsluis

Nostalgie aan het Zwartewater. Sinds jaar en dag is Zwartsluis onlosmakelijk verbonden met het water. We staan niet voor niets bekend om onze schitterende jacht- & scheepswerven en de omliggende natuurparken.

Maar dat is lang niet alles, Zwartsluis biedt meer. Wat te denken van een rustieke woonomgeving, een historische dorpskern, gezellige horeca en actieve sportverenigingen. Voor ieder wat wils!

Wat wil jij doen?