IN MEMORIAM - EGBERT KNOEFF

Niet te bevatten…… De eerste reactie van iedereen die actief is binnen Sluuspoort na het zo plotseling overlijden van Egbert Knoeff. Zo ben je nog met elkaar in gesprek over de gang van zaken binnen ons centrum en zo ineens is je gesprekspartner uit het leven weggerukt. Een enorme slag voor zijn kinderen, kleinkinderen, naaste familie en vrienden. En, natuurlijk van een heel andere orde, een aderlating voor Sluuspoort. Afscheid van onze bevlogen en deskundig voorzitter. Een man die niet alleen door zijn competenties, maar ook door zijn grote netwerk voor ons van grote betekenis was.

In 2014 werd Egbert voorzitter van Stichting Sluuspoort. De bouw was net afgerond, de tijd van ‘pionieren’ was voorbij, begonnen werd met de opbouw van ons centrum. De invulling, de plaats binnen de gemeenschap Zwartsluis vroeg om een gedegen en gestructureerde opzet. Aan dat proces heeft hij, samen met onder andere de initiatiefnemers van Sluuspoort, een belangrijke bijdrage geleverd.

In de jaren die volgden heeft hij veel werk verzet om Sluuspoort tot een begrip binnen de kern Zwartsluis (en ook daarbuiten) te maken. Een pittige opgave waaraan hij op zijn karakteristieke manier invulling gaf: sturend en richting gevend. Dat hij actief was geweest in het onderwijs kwam in zijn manier van werken altijd weer naar voren, hij bleef lerend (soms ook belerend) en vaak een tikkeltje eigenwijs handelen. Had altijd een doel voor ogen dat ook meer dan eens werd bereikt. Hoewel Egbert de voorgrond bepaald niet schuwde bleef hij met zijn vele activiteiten binnen Sluuspoort toch vaak op de achtergrond. Zijn kwaliteiten zette hij bij voorkeur in bij die acties waarvoor hij zijn grote netwerk en zijn bestuurlijke capaciteiten kon benutten. Geen onderwerp was hem te moeilijk of hij beet zich er wel in vast. Of hij kende wel iemand die er kennis van had.

Sluuspoort neemt afscheid van een man die ‘de gave van het woord’ had. Hij was een echte prater. In vergaderingen, maar ook een inleiding bij een lezing of (onlangs nog) bij de opening van een expositie leek hij zo uit zijn mouw te schudden. Dat daarbij menig moeilijk woord werd gebruikt namen de hoorders graag voor lief, het enthousiasme in zijn presentaties had altijd de overhand.

Met het overlijden van Egbert is ‘de baas van Sluuspoort’ weggevallen. Het zal moeilijk zijn om die open plek weer in te vullen. Toch gaat ons dat lukken. Dat zijn we aan Egbert verplicht. Want hij was ook een man die altijd betrokken was bij én oog had voor de medewerkers en vele vrijwilligers die er actief zijn. Die hem zullen herinneren als de man die wist wanneer er genoeg was gepraat en er knopen doorgehakt moesten worden. In die geest zetten wij het werk voort.

Wij zijn Egbert Arent Knoeff dankbaar voor alles wat hij voor Sluuspoort heeft betekent en zullen de herinnering aan zijn ‘leiderschap’ met respect meedragen. (AB)

Medewerkers, vrijwilligers en besturen van alle, binnen Sluuspoort actieve, instanties en verenigingen.

Foto: Egbert Knoeff (2e van links) bij één van zijn laatste officiële acties namens Sluuspoort: de onthulling van een nieuw informatiebord in het centrum van Zwartsluis. (Foto met dank aan de gemeente Zwartewaterland)

Artikel aangepast op Woensdag 2 november 2022.

iconHerleef de geschiedenis

De geschiedenis van ons pittoreske dorp brengt ons terug naar eind 14de eeuw. Toen was in een rechterlijk stuk sprake van een stuk land, gelegen bij “der Swarten Sluys”.

Hoe Zwartsluis zich in ruim zes eeuwen van enkel een strategische locatie tot begeerd watersportdorp ontpopte? Dat smeuïge verhaal laten we graag over aan onze enthousiaste mensen van Historische vereniging.

Ervaar het

iconOver Zwartsluis

Nostalgie aan het Zwartewater. Sinds jaar en dag is Zwartsluis onlosmakelijk verbonden met het water. We staan niet voor niets bekend om onze schitterende jacht- & scheepswerven en de omliggende natuurparken.

Maar dat is lang niet alles, Zwartsluis biedt meer. Wat te denken van een rustieke woonomgeving, een historische dorpskern, gezellige horeca en actieve sportverenigingen. Voor ieder wat wils!

Wat wil jij doen?