icon Tourist Info Zwartsluis

Tourist Info Zwartsluis

Over Zwartsluis

Zwartsluis een prachtig dorp dat ingeklemd ligt tussen de bekende natuurgebieden: Nationaal Park ‘Weerribben-Wieden’ het natuurgebied ‘De Olde Maten’ en aan de andere kant Nationaal Landschap De IJsseldelta. De skyline van Zwartsluis wordt gevormd door de rivier het Zwarte Water en haar twee kerktorens.

Wie de tijd neemt om het dorp te bezoeken komt voor aangename verrassingen te staan. In de wintermaanden overwintert de ‘Bruine Vloot’ in de haven. Naast de Hervormde Kerk is nog het voormalig armenhuis te vinden en naast de oude begraafplaats ligt de Zintuigentuin. Zwartsluis ‘Swarte Sluys’ wordt ook genoemd ‘de poort naar Friesland’. Zwartsluis: de droom van iedere watersporter

Zwartsluis is een recreatieplaats bij uitstek en staat in het teken van watersport. Geen wonder want de voormalig ‘Fortresse Swartsluys’ ligt aan het Meppelerdiep en het Zwarte Water én heeft een rechtstreekse verbinding naar het Overijsselse en Friese merengebied, evenals het IJsselmeer

Het wordt wel de poort naar het Noorden genoemd en is tegelijkertijd een eldorado voor pleziervaarders, zeilers, surfers, zwemmers, kanoërs en vissers. Zwartsluis is de thuishaven voor 1200 jachten. Een uniek stukje natuur, de Weerribben-Wieden, ligt om de hoek van Zwartsluis waar je kunt genieten van de rust en het waterleven.

Sluuspoort is informatiepunt van Nationaal Park Weerribben-Wieden en is bezoekerscentrum van de IJsseldelta inclusief. de Olde Maten. De vrijwillige medewerkers van Tourist Info Sluuspoort kunnen u veel vertellen over deze gebieden. Daarnaast kunt u veel informatie vinden in de interactieve tafel.

In de winkel vindt u o.a. fietskaarten, wandelkaarten en waterkaarten van het gebied. Ook veel zijn er gidsen en foldermateriaal beschikbaar.

Hieronder meer informatie over de verschillende gebieden.

Over de IJsseldelta

Karakteristieke (Hanze)steden, water, polderlandschap... Kortom: Nederland in het klein! Dat is de IJsseldelta. Een regio vol verrassingen in de provincie Overijssel. De Hanzesteden Kampen, Zwolle en Hasselt bieden bruisende evenementen en schatten aan cultuurhistorie. Vaar via een rondje IJsseldelta verder naar watersportplaatsen als Genemuiden en Zwartsluis. En last but not least vind je in de IJsseldelta een waar Nationaal Landschap dat zich onderscheidt door haar polderlandschap, vergezichten, terpen en kreken.

Het Nationaal Landschap IJsseldelta bestaat uit de polder Mastenbroek, Kampereiland, de Mandjeswaard, polder de Pieper en de Zuiderzeepolder. De dorpjes ‘s-Heerenbroek, Wilsum, Kamperzeedijk, Grafhorst en Zalk liggen binnen dit gebied en het wordt omgeven door Zwolle, Kampen, Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt.

Over Nationaal Park Weerribben-Wieden

Een groot deel van Noordwest-Overijssel is nationaal park. Het heeft deze status gekregen omdat het een waardevol moerasgebied is en daarom extra aandacht verdient. Nationaal Park De Weerribben bestaat al sinds 1992. In 2009 zijn natuurgebied De Wieden en Nationaal Park De Weerribben samengevoegd tot één groot nationaal park.

Water en land wisselen elkaar af. Het gebied biedt daardoor leefruimte aan allerlei soorten planten en dieren. De grote vuurvlinder, de otter en de zwarte stern voelen zich hier thuis. En er groeien bijzondere planten als moeraswolfsmelk, parnassia en groenknolorchis.

Bij het beheer van het gebied wordt rekening gehouden met de eisen die de planten en dieren aan hun leefomgeving stellen.

Over Olde Maten en Veerslootlanden

Het gebied Olde Maten en Veerslootlanden is een laagveen- en veenweidegebied in de gemeente Staphorst in Overijssel, ruim een kilometer ten oosten van Zwartsluis. Grote delen zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Bij Zwartewatersklooster liggen twee eendenkooien waarvan er een tot het natuurreservaat behoort. Het staat geregistreerd als Natura 2000 gebied.

De Olde Maten vormen het meest westelijke gedeelte van het slagenlandschap van het Staphorsterveld. De Veerslootlanden liggen dichter bij het dorp. Na een grote ruilverkaveling zijn rond Staphorst de meeste houtwallen verdwenen en veel dwarswegen aangelegd. De Olde Maten behielden echter hun merkwaardige, intieme karakter van een lange rij pijpela-achtige weitjes die ongeveer een kilometer lang zijn en maar slechts enkele tientallen meters breed. Deze landschapsopbouw maakt dat het aanwezige rijke vogel- en dierenleven zich er gemakkelijk laat observeren.

Het gebied bestaat naast veenweiden uit een grote lengte aan elzensingels, rijk begroeide sloten met krabbenscheer en fonteinkruiden, petgaten, moerasbossen met wilgen en elzen en enkele perceeltjes met bijzondere vegetaties zoals trilvenen, blauwgraslandjes en zeggemoerassen.

Het gebied is van bijzonder belang voor het behoud van waterdieren als de grote modderkruiper en de bittervoorn.

Tourist Info Zwartsluis - voorheen VVV Zwartsluis
Handelskade 25, 8064 DV Zwartsluis, tel.: 038-3866555, e-mail: info@sluuspoort.nl

iconHerleef de geschiedenis

De geschiedenis van ons pittoreske dorp brengt ons terug naar eind 14de eeuw. Toen was in een rechterlijk stuk sprake van een stuk land, gelegen bij “der Swarten Sluys”.

Hoe Zwartsluis zich in ruim zes eeuwen van enkel een strategische locatie tot begeerd watersportdorp ontpopte? Dat smeuïge verhaal laten we graag over aan onze enthousiaste mensen van Historische vereniging.

Ervaar het

iconOver Zwartsluis

Nostalgie aan het Zwartewater. Sinds jaar en dag is Zwartsluis onlosmakelijk verbonden met het water. We staan niet voor niets bekend om onze schitterende jacht- & scheepswerven en de omliggende natuurparken.

Maar dat is lang niet alles, Zwartsluis biedt meer. Wat te denken van een rustieke woonomgeving, een historische dorpskern, gezellige horeca en actieve sportverenigingen. Voor ieder wat wils!

Wat wil jij doen?